Bröstförminskning

Det kvinnliga bröstet består av bröstkörtel och fett. Bröstets sammansättning och storlek varierar mellan individer, vilket gör det svårt att säga hur stort ett normalt bröst är. Vissa studier anger ca 350-400 ml/bröst som normalvolym. Relationen mellan fett och bröstkörtel förändras genom livet, ofta efter barnafödande och menopaus.

Vissa kvinnor drabbas av s k brösthypertrofi eller brösthyperplasi, vilket innebär tillväxt av brösten. Detta kan ibland orsaka kroppsliga och/eller psykosociala bekymmer. Smärta från rygg, skuldror och axlar, samt ibland även från brösten, uppges ofta. I många fall uppstår även svårigheter att hitta kläder som passar, motionsidrott blir besvärlig och ibland smärtsam, hållningen försämras och eksem och svamp under brösten kan uppstå. Psykosociala besvär, såsom nedsatt självkänsla och ovilja att vistas på badanläggningar eller visa sig naken för sin partner är vanligt förekommande, och dessa besvär kan vara minst lika besvärande som de fysiska belastningsbesvären.

Målet med bröstförminskande kirurgi är att symtomlindra och få patienten att åter fungera socialt och yrkesmässigt opåverkad av bysten. Lägsta möjliga komplikationsfrekvens och optimalt kosmetiskt resultat eftersträvas.

Om Bröstförminskning

Operationstid:

Operationstid: Ca 1,5 - 2,5 timmar i narkos

Tid på kliniken:

4-6 h, i vissa fall en övernattning, alltid i eget rum

Åter till arbetet:

2-4 veckor

Pris:

Från 55 000 kr eller delbetalning via medical finans, kort eller faktura. delbetalning möjlig

Underkonsultationen förklaras hur ingreppet går till, förväntat resultat och vilka risker och komplikationer som kan uppkomma.

Under detta besök har du ett utmärkt tillfälle att ställa frågor och ta upp eventuella funderingar. Du kommer att fylla i en hälsodeklaration och ett antal enkäter som syftar till att kartlägga de besvär du upplever till följd att din stora byst. Vid de besök du gör hos oss kommer du även att fotograferas vilket är en del av vår journalföring.

Några saker som är bra att fundera över innan din konsultation är:   

Hur mycket mindre bröst önskar du?  

Vad vore värst: om brösten känns för stora eller för små efter operationen? 

Gillar du mjuka eller fasta bröst?   

Vad vill du ändra? Formen, storleken, sidoskillnader, vårtgården, bröstvårtorna?

I Sverige används främst varianter på s k Wise pattern, där ärret ser ut som ett ankare, e cirkel ring vårgården och ett tryck från vårtgården ned till bröstvecket och längs bröstvecket. längden på ärret i bröstvecket varierar i relation till hur stora brösten är och hur mycket vävnad som avlägsnas . Andra tekniker för bröstförminskning  

 • Horisontella tekniker
 • Wise pattern (nyckelhålstekniker) eller anker snitt 
 • Shortscar-tekniker
 • Fettsugningstekniker

Mammografi

Innan du som patient genomgår en bröstförminskande operation ska en mammografiundersökning genomföras om du är äldre än 40 år eller om det finns känd ärftlighet för bröstcancer. Denna undersökning måste ha genomförts senast 6 mån före planerad operation. Remiss och tidsbokning för mammografi ombesörjs inte av oss.

Rökning

Rökstopp minst 6 veckor före och 6 veckor efter planerad operation är ett absolut krav! Orsaken till detta krav är att rökstopp kraftigt minskar komplikationer och skapar bästa möjliga förutsättningar för ett gott resultat.

Läkemedel och hälsa

Behandling med blodförtunnande och vissa smärtstillande läkemedel måste avslutas inför operationen på grund av ökad blödningsrisk. Det är därför av största vikt att vi får information om aktuell medicinering i god tid innan operationen.

Om du i väntan på operation drabbas av någon sjukdom som försämrat din hälsa, tex:

 • Kronisk sjukdom (t ex högt blodtryck eller diabetes)
 • Nytillkommen allergi eller läkemedelsöverkänslighet
 • Akut hjärtinfarkt eller stroke (slaganfall)
 • Fått nya, eller förändrat dosering av ev. läkemedel

Om något av ovanstående gäller dig, eller om du mindre än 2 veckor innan operation drabbats av akut luftvägsinfektion (hosta, snuva, feber) är det viktigt att du omgående tar kontakt med vår operationskoordinator på plastikkirurgiska mottagningen. Detta för att vi på bästa sätt ska kunna ta hand om dig och ge dig en ny tid för operation.

 • Ta dina läkemedel enligt ordinationen (smärtstillande ).
 • Sårtejpen ska sitta kvar till ditt återbesök efter ca en vecka.
 • Duscha 2-3 dagar efter operationen .låt tejpen sitta kvar. 
 • Efteråt daddar du torrt området med ren handuk och låt tejpen lufttorka för du tar på dig din BH
 • Du får promenera redan dagen efter operationen men intensiv fysiskt aktivitet ska undvikas i ca 4 veckor efter operationen.
 • unvidka att lyfta tunga saker 
 • Använd tajp på ärret ca 3-6 månader.Om du blir röd och torr i området eller får klåda kan du byta till silikon tejp. 

 

Tidigast sex månader efter operationen kan man se slutresultatet. En slutkontroll efter 6 – 8 månader ingår alltid efter din operation. Vår kirurgi är grundad på vetenskap och din slutkontroll ger oss värdefull kunskap som hjälper både dig och andra. 

Du kommer att se en stor skillnad redan vid andra dagen  .Brösten dock kommer att vara svullna och det tar ca några veckor för svullnaden lägga sig .Slutresultat kan ta upp till ett år efter operationen. Ärren börjar att blekna och minskar efter ca 1 år .

Känseln i bröstvårtorna blir ofta nedsatt, speciellt i början, men kommer så småningom tillbaka. Efter ca ett år är känseln i det närmaste normal. En viss nedsatt erogen känsel får man tyvärr alltid räkna med. Brösten kommer att förändras i samband med eventuell graviditet.

 

Det är avgörande att du inte gått upp i vikt när resultatet utvärderas. 

Boka tid

För att boka konsultationstid, ring oss på 072 831 68 10 
Du kan också hitta en tid och boka in dig själv.