Kroppsskulpterings
operationer

Kroppskonturering  eller kroppsskupterings kirurgi är operationer som utföras efter viktminskning ,graviditeter eller för att ändra from där  Operationen avlägsnar slapp hud och extra fett och förbättrar underliggande vävnads form och ton. Ibland kombineras ingrepp som vid mommy makeover med en bröstlyft och bukplastik 

Om Fettsugning
Operationstid:

1-3 h, små områden kan göras i under lokalbedövning ,de stora görs i narkos Tid på kliniken:
4-6 h, alltid i eget rum
Åter till arbetet:
Dagen efter – 2 veckor
Ingår:
Operation med fettsugning av överenskomna områden,Pris:
Pris
per område från 20 000 kr, delbetalning möjlig

Människor föds med olika förutsättningar, arvsanlag och hormoner som styr hur fettet samlas på kroppen. Fettsugning är ingen metod för att gå ner i vikt och ersätter inte träning eller bantning men det är däremot ett sätt att omforma eller skulptera ett området på kroppen. Man kan göra fettsugning på kroppsområden såsom haka, överarmar, mage, höfter, lår, rygg m.m.

Lokaliserade fettansamlingar kan ibland vara omöjliga att få bort genom kost och motion. Fettsugning syftar till att ta bort fettansamlingar under hunden som gör att området blir smalare. Resultat är bestående då borttagna fettceller kommer inte tillbaka.

Man kan fettsuga olika områden på kroppen, exempelvis haka, överarmar, mage, höfter, lår, rygg, vader. Det är möjligt att göra fettsugning på flera ställen vid samma operationstillfälle, det som begränsar är hur stor mängd fett som kan tas bort vid ett och samma tillfälle. Vid operationen sprutas saltlösning i fettvävnad. Saltlösningen innehåller också med bedövning och adrenalin som förlänger effekten av bedövningen samt minskar risken för blödning. sedan sugas ut med smala kanyler. För varje område som fettsugs brukar det bli 2-3 ärr som är cirka 7 mm stora vardera.

Hur går en fettsugning till?
Vi använder oss av metoden liposculpture med PAK tekniq (power assisted liposuction ) som sker oftast i lokalbedövning för små områden som hakan eller armar Stora områden som magen höfter och rygg görs i narkos och tar upp till ett par timmar. Inför din operation ska du vara fullt frisk. Under narkosen sprutas en saltlösning in i fettvävnaden och fettet sugs därefter ut med smala kanyler. Fettsugning kan utförs på nästan alla delar av kroppen, men allra vanligast är fettsugning av dubbelhaka eller fettsugning av magen.
Du skall vara fullt frisk och utvilad vid operationstillfället. Det är viktigt att noga rengöra området som ska fettsugas, tänk på rengöring av naveln vid fettsugning av magen. Operationen görs i narkos och tar mellan 1-3 timmar beroende på vilket/vilka områden som skall fettsugas. Om du gör en stor fettsugning behöver du sova kvar en natt, om du gör en mindre fettsugning kan du gå hem samma dag. Du bör ha någon som kan hämta dig efter operationen och följa dig hem.

Den vanligaste komplikationen efter en fettsugning är att det finns någon ojämnhet kvar efter ingreppet. Det kan dels bero på att för mycket fett finns kvar, dels att för mycket tagit bort. Detta kan korrigeras genom en komplettering cirka 6 månader senare.
Den komplikation som är viktigast att gardera sig mot är risk för blodpropp. Därför ges vid större fettsugningar förebyggande propp behandling med sprutor i cirka en vecka efter operationen.

Smärtan efter fettsugning brukar vara måttlig första veckan och oftast uppfattas smärtan som ömhet och kraftig träningsvärk som Ju större område som fettsugits desto större smärta. Smärtan och ömhet minskar gradvis med tid.

Det är viktigt att du använder de tabletter du fått rekommenderade, till exempel Alvedon, Panodil eller Citodon. Tabletter som innehåller acetylsalisylsyra kan öka blödningsbenägenheten och bör därför undvikas både två veckor före och efter operationen. Det blir svullet och det bildas blåmärken efter en fettsugningen. Svullnaden och blåmärkena avtar under de första 2-3 veckorna, och därigenom syns mer och mer av den nya formen. Du får en gördel anpassad till det område som fettsugits. Gördeln skall bäras i en månad dag och natt och månaden efter på dag tid. Du kan ta av dig gördel när du duschar.

Om hakan fettsugits får du ett hakförband, vilket skall bäras dygnet runt i en vecka och sedan endast nattetid.
Visa instickshål lämnas öppna så att saltvatten lösning som är kvar i fettväv kan rinna ut annars tas stygnen efter 8-14 dagar beroende på var de sitter.

Efter en mindre fettsugning kan du börja arbeta igen efter några få dagar, efter en större fettsugning kan du behöva vara hemma i 2-3 veckor.
Träning kan återtas efter 2-3 veckor efter en liten fettsugning och efter 4-5 veckor efter en stor fettsugning.

Efter en fettsugning
Efter fettsugning stannar du på kliniken 2-4 timmar och vi undersöker dig igen och du får fika och undersöker att allt är ok för du åker hem. Det är bra att någon kommer och hämta dig och följer med dig hem .

Vid större fettsugningar ges blodförtunnande sprutor för att förhindra blodpropp. Behandlingen har påbörjats några timmar efter operationen och därefter ska du ta en spruta dagligen hemma i cirka en vecka.

 • ●  Det är också viktigt att inte bli sängliggande när du kommer hem. Du skall vara uppe och röra dig utan att för den skull anstränga dig fysiskt och bli varm eller svettig.

 • ●  Du får ett förband på det fettsugna området. Det kan vara ett hakförband, en linda,
  en gördel eller en byxa. Hakförbandet skall bäras en vecka dygnet runt och därefter 3 veckor till nattetid. För övriga förband gäller att de skall bäras dygnet runt i 4 veckor och därefter 3-4 veckor till på dagtid. Förbanden är till för att i mesta möjliga mån förhindra svullnad och blåmärken.

 • ●  Det blir svullet efter en fettsugning. Direkt efter operationen brukar man kunna se en formförändring men på tredje eller fjärde dagen är svullnaden och blåmärkena som värst. När det är dags att ta bort stygnen brukar svullnaden ha minskat så mycket att det känns som före operationen, och därefter minskar svullnaden successivt. Blåmärkena söker sig nedåt på grund av tyngdlagen vilket innebär att man kan få blåmärken på ställen som ej behandlats, exempelvis på halsen vid fettsugning haka, i underlivet vid fettsugning mage och vid anklarna vid fettsugning lår. Även dessa blåmärken försvinner spontant på 2-3 veckor.

 • ●  Ibland kan det fettsugna området kännas hårt ,ömt och ställvis ojämnt några veckor efter operationen. Det kan ta flera månader innan området mjuknat helt.

 • ●  Smärtan brukar vara mild till måttlig och ömhet i området kan kännas som träningsvärk.

 • ●  Första månaderna kan man ibland känna hårda knölar under huden från inflammationen i fettväv. Detta brukar försvinner efter 2-3 månader

 • ●  Ju större område som fettsugits, desto mer smärta. Ofta kan området på baksidan av höfterna göra lite extra ont. Det är viktigt att du tar de smärtstillande tabletter du fått utskrivna. Tabletter som innehåller acetylsalisylsyra (Magnecyl, Treo, Bamyl) eller ibuprofen (Ipren, Brufen, Ibuprofen) kan innebära en ökad blödningsbenägenhet och bör undvikas. Alkohol bör också undvikas första veckan efter operationen.

 • ●  Du får duscha dagen efter operationen och då tar du av gördeln men låter tejparna sitta kvar.

 • ●  Stygnen tas bort efter 8-14 dagar beroende på vilket område som fettsugits.Efter stygnborttagning ska ärren tejpas ca 6 månader för att få små fina ärr .I ansiktet skall man tejpa 2 veckor och på kroppen i 2-3 månader.

 • ●  Du kan börja arbeta igen efter 1-3 veckor beroende på var fettsugningen gjorts.

 • ●  Träning kan återupptas efter 2 veckor vid mindre fettsugningar och 5 veckor efter

  större fettsugningar. Man ska dock aldrig börja träna innan alla blåmärken är

  borta.Stanna vid smärtgränsen.

 • ●  Man bör inte sola, sola solarium eller basta på 5 veckor.

 • ●  En slutkontroll görs efter 6 månader. Du beställer själv en besökstid efter 4-5

  månader.Foto tas i samband med besöket.

Operationstid:
2-3 h i narkos
Tid på kliniken:
4 timmar efter operationen
Åter till arbetet:
ca 2-4 veckor
Ingår:
Operation med bukplastik, narkos, 1 kompressionsplagg, återbesök efter 1 v och efter 6 mån.
Pris:
Från 74 000 kr, delbetalning möjlig

En om de vanligaste plastikkirurgiska operationer som återskapa form och funktion . Efter graviditet eller kraftig viktnedgång bildas många gånger hudöverskott kring buken som inte kan tränas bort , sträckmärken och. Vid en bukplastik avlägsnas hudöverskott. Skador på bukväggen och bukmuskulaturen efter kraftig viktnedgång eller graviditet,och tidigare operationer åtgärdas. Ovanliggande mjukdelar lossas från bukväggen upp till bröstkorgen och navelstjälken frikopplas från huden. Musklerna i mitten förstärkas och anatomi återställs, fettlagret tunnas ut med fettsugning och huden sträcks så att hängande överskott kan avlägsnas. En del av sträckmärken på bukväggen tas bort .

Så går en bukplastik till

En bukplastik syftar till att ta bort löst överskott av fett och hud på magen samt att strama till den underliggande bukmuskulaturen för att förhindra att magen buktar utåt samt hjälper till att få en smalare media.
Om hud-och fettöverskottet endast sitter under naveln kan man göra en liten bukplastik där man inte rör naveln. Då skärs endast hud och fettöverskottet nedom naveln bort.

Om det finns ett stort överskott eller om den lösa huden framför allt sitter ovanför naveln krävs en stor bukplastik. Det innebär att naveln skärs ut och sys in på ny plats på huden efter att hud och fett överskottet bort skurits. Ibland kan bukplastiken kombineras med fettsugning framför allt ut mot midjan-höfterna. Det är dock inte möjligt att fettsuga ovanför naveln samtidigt som man gör en stor bukplastik, då detta kan försämra cirkulationen i huden på magen.

Operationen utförs i narkos och tar 2-3 timmar. Oftast får man ett dränage som syftar till att evakuera det blod , vätskan från fettsugning eller vävnadsvätska som bildas första dygnet efter operationen. Dränaget brukar avlägsnas när det kommer mindre än 20 ml per dygn det brukar vara 1-3 dagar efter operationen. Efter operationen är du kvar på kliniken ca 4 timmar och du får fika och bli undersökt för att se att om du kan åka hem. Det är bra om någon kan komma och hämta dig och följa dig hem.Efter operationen sättas en gördel på bukväggen . Gördelen ska du ha på den en månad dag och natt och en månad på dagtid .

Allt är sydd ivändet med tråd som löser sig själv med tid så det finns inga stygn att ta bort. . Vanligtvis görs också en sårkontroll efter en vecka.
Ärren vid en bukplastik är som ett ”bikinisnitt” och ärret blir längre vid en stor bukplastik än vid en liten bukplastik. Ärrläkningen är individuell men ärren brukar blekna under första året.

Man ska tejpa ärret ca 6 månader och byta tejp en gång i veckan för att få fina ärr.

Inför bukplastik

Inför din operation ska du vara frisk.
Viktiga instruktioner inför operationsdagenTa inte läkemedel som ökar risken för blödning

under de 10 sista dagarna före operationen.
Till dessa hör: ASA-klassen: t.ex. Trombyl, Albyl, Acetylsalicylsyra NSAID-klassen: t.ex. Ipren, Voltaren, Diklofenak

Om du tar andra läkemedel regelbundet som skall undvikas inför operationen meddelar narkosläkaren dig det.

Avstå från hälsopreparat och naturläkemedel som innehåller Omega-fettsyror eller Vitamin E de sista 10 dagarna före operationen. Dessa preparat gör att du blöder lättare.

Avstå nikotin i alla former. Cigaretter, snus, nikotintuggummi, nikotinplåster och e-cigaretter får inte användas från fyra veckor före operationen tills fyra veckor efter operationen. Nikotin drar ihop blodkärlen vilket påverkar sårläkningen negativt . Det ger både fula ärr och en ökad risk för allvarliga komplikationer som infektioner och spruckna sår.

Duscha hela kroppen noggrant, tvätta dig med tvål och schamponera håret kvällen innan operationen. Bädda med rena sängkläder inför sista natten hemma. Duscha hemma på morgonen på operationsdagen och ta på dig rena kläder.

Steriltvätt sker alltid i operationssalen men du måste vara ren. God hygien är en avgörande faktor för en bra läkning. Lämna smycken och piercingar hemma. Du får inte använda smink, hudkräm eller parfym på operationsdagens morgon.

Fasta – du får inte äta någonting från midnatt natten före operationsdagen. Dock får du dricka klara vätskor fram till 4 h före din ankomsttid till kliniken. Klara vätskor är vatten och saft som du kan se igenom, inget trögflytande. Om du inte fastat kan narkosläkaren neka att söva dig och din operation kan då inte genomföras.

Det är mycket viktigt att följa dessa instruktioner. Om du inte gjort det kan vi behöva skjuta upp din operationstid vilket medför ökade kostnader för dig. Bukplastiken utförs i narkos .Inför hemgången får du en gördel som du ska bära i 2 månade . Det är viktigt att inte röka 2-3 veckor före och 2 veckor efter bukplastik.

Det är därför viktigt att du som har kraftig övervikt når din målvikt före en operation.
Det är viktigt att du duschar noga med Hibiscurb och rengör naveln noga, kvällen före och på morgonen före operationen för att minska risk för infektion.

 • ●  Operationen görs i narkos och du får antibiotika i samband med operationen också .

 • ●  Det är mycket viktigt att du avstår från att röka i två veckor före och två veckor efter

  operationen då rökning både kan försämra sårläkningen och också öka risken för

  infektion.

 • ●  Övervikt kan också försämra läkningen varför det är viktigt att du bantat före en

  operation om du har kraftig övervikt.

Efter operationen

Efter en bukplastik ges behandling med blodförtunnande sprutor, exempelvis Fragmin eller Klexane. Du har fått en spruta några timmar efter själva operationen och ska sedan ha en spruta dagligen i cirka en vecka.

 • ●  Första veckan rekommenderas att du går lite framåtböjd för att avlasta såret

 • ●  När du kommer hem är det viktigt att du inte blir sängliggande. Man ska vara uppe

  och röra sig utan att anstränga sig fysiskt. Du ska inte bli varm eller svettig. Efter

  några dagar kan du börja gå korta promenader i lugn takt.

 • ●  Den tejp som sitter på ärret ska sitta tills du kommer på återbesök. När stygnen är

  borttagna skall du tejpa ärren i 6 månader och byta tejp cirka 1 gång per vecka.

 • ●  Sårläkningen är individuell men vanligtvis är ärren röda och ibland hårda från början

  men bleknar inom ett år.

 • ●  Du får också en gördel på magen inför hemgång. Den ska du bära dygnet runt i 2

  veckor och därefter 3-4 veckor dagtid. Gördeln är till för att förhindra svullnad.

 • ●  Du får duscha efter 2 dagar. Torka tejpen torr efter att du duschat.

 • ●  Undvik alkohol första veckan.

 • ●  Det är mycket viktigt att avstå från att röka i minst två veckor eller tills såren är helt

  läkta då rökning kan försvåra läkningen.

 • ●  Vanligtvis görs en sårkontroll efter en vecka och stygnen tas sedan bort efter 10-14

  dagar.

 • ●  Du kan börja arbeta igen efter 2-4 veckor. Beroende på vad du jobbar med också. Du

  ska undvika lyfta tunga saker första veckorna Om du enbart gjort en liten bukplastik är det möjligt att du kan återgå till arbetet redan efter 1 vecka. Träning kan återupptas efter 5-6 veckor men vänta ytterligare 4 veckor med bukmuskelträning. Du bör inte sola, sola solarium eller bada bastu 5 veckor efter operationen.

 • ●  När det gått 6 månader ska du komma på slutkontroll. Du ringer själv efter 4-5 månader och bokar ett besök. I samband med besöket kommer ett foto att tas.

 • ●  Smärtan efter operationen varierar både beträffande styrka och längd.du har inte ont när du vaknar från operationen Det gör ont i bukmuskulaturen som är ihopsydd. Det stramar i ärret och man brukar behöva gå lätt framåtböjd de första dagarna. Smärtan minskar dag för dag och är som regel borta inom en dryg vecka. Det är viktigt att du

endast tar de smärtstillande tabletter du fått utskrivna. Tabletter som innehåller acetylsalicylsyra (Magnecyl, Treo, Bamyl) eller ibuprofen (Ipren, Brufen, Ibumetin) ökar blödningsbenägenheten och bör undvikas.

Ärr och eventuella komplikationer vid en bukplastik

Känseln i nedre delen av bukväggen är nedsatt och det kan kännas att bukväggen är bedövad efter operationen. Känseln förbättras successivt under första året. Ärren vid en bukplastik är som ett ”bikinisnitt” och ärret blir längre vid en stor bukplastik än vid en liten bukplastik. Sårläkningen är individuell, ärren brukar blekna under första året.

Det finns en liten risk för blodpropp i samband med en bukplastik därför får du blodförtunnande sprutor om operationen skulle ta längre än 3 timmar och blodförtunnande sputor fortsätter du en med en vecka efter operationen. operationen och cirka en vecka Cirka 3-5 % av patienterna kan få vätskebildning i nedre delen av buken, så kallat serom, som i så fall kan behöva punkteras och sugas ut.

Ett lyft med transplantation av kroppens egna fett

Stussförstoring med transplantation av eget fett. Operationen utförs med förflyttning av eget fett, som oftast tas från magen , media ,höfter eller rygg men fett kan även tas från t. ex lår. Fettet sugs ut med traditionell fettsugning via Microair-systemet som är skonsamt för kroppen vilket ger kortare läkningstider.

Fettet renas varefter det injiceras tillbaka i kroppen men nu i stussen för att ge mer volym och projektion. Kombinationen fettsugning av midjan och injektion av fettet i stussen ger en mycket dramatisk förändring. Midjan blir smalare, du får en mer markerad svank och en fylligare stuss .Ditt eget fett kroppsfett för eget fet​skulpturera fram en mer attraktiv och naturlig profil på din rumpa ​Operationen görs i narkos och tar cirka 2-3 timmar. Du är kvar på kliniken några timmar och återhämtar dig .

Efter operationen

 • ●  Duscha dagen efter din operation. Rikta inte duschen direkt mot operationsområdet och gnugga inte med tvål i såren. Låt istället rikligt med vatten rinna förbi sårområdet. Efteråt baddar du torrt med en ren handduk och låter tejpen lufttorka en timma innan du täcker operationsområdet med kläder.

 • ●  Efter operationen används ett specialförband som ger tryck över de fettsugna områdena och inget tryck över de områdena där fettet transplanterats. Förbandet bärs dag och natt i fyra veckor. De första två veckor skall belastning på de transplanterade områdena undvikas vilket innebär att du ligger på sidan och undviker att sitta för att inte trycka på transplanterat fettceller i stussen.

 • ●  Under den tiden behöver du alltså inte ha kompressionsplagget på dig. Grunden för all sårläkning är att sårområdet hålls rent och torrt. Den första tiden efter operationen är det normalt att du är svullen, öm och har blåmärken på rumpan. Detta är övergående och avtar successivt under de första veckorna. Svullnaden brukar vara maximal kring 3-4:e dygnet efter operationen. Hur läkningsprocessen fortskrider är individuellt.

 • ●  Du får promenera redan dagen efter operationen. Första månaden ska du undvika löpning, styrketräning av överkroppen och andra ansträngande aktiviteter. Anledningen är att vävnaden är skör och lättblödande och då kan ta skada. Svettning och skav mot dina tejpade sår kan också störa sårläkningen och därmed påverka dina ärr negativt.En bra tumregel är att inte lyfta något tyngre än ett mjölkpaket under första månaden men att motionera dagligen med korta promenader. Använd kirurgtejp på ärren dygnet runt de första sex månaderna annars blir ärren gradvis bredare. Ingen kräm eller hudprodukt kan ersätta tejpen i detta avseende.

 • ●  Du kan göra vad du vill en månad efter operationen.

 • ●  Du som blir röd och torr av kirurgtejp kan byta till silikontejp om du inte har några sår i ärren. Om du har små sår eller skav skall du avstå tejpen några dagar så att huden får återhämta sig.

 • ●  Efter en BBL är det viktigt med ett jämnt och hårt tryck över de fettsugda områdena vilket uppnås med kompressionsplagg.

 • ●  För bästa resultat skall kompressionsplagget sitta på dygnet runt i tre månader. Du behöver byta ut det mot en mindre storlek efter någon vecka när svullnaden minskat. Kontrollera alltid att huden ligger slätt under kompressionsplagget och att det inte veckar sig eftersom du kan utveckla permanenta veck i huden av detta. Stå och gå så mycket du kan, undvik att sitta, då sitter kompressionsplagget sämre och de veckar sig.

 • ●  Om du inte får kompressionsplagget att sitta jämnt utan att vecka sig när du står upp ska du byta plagg. Observera att det inte ska vara kompression över rumpan där de transplanterade fettcellerna ska överleva. Därför är det viktigt att du köper kompressionsplagg gjorda för just BBL.

  Rumpimplantat -kirurgisk stusslift

  Förstoring av rumpan med hjälp av implantat kan göras för att förbättra både formen och storleken. Utseendet på rumpan kan påverkas av en graviditet, om du gått ner i vikt eller helt enkelt av det naturliga åldrandet. Implantat kan vara ett utmärkt alternativ för dig som önskar en större stuss och där en Brazilian Butt Lift (BLL) med eget fettväv inte är möjlig eftersom det inte finns tillräckligt med eget fett att transplantera. Att kombinera rumpimplantat med en fettransplantation är ytterligare en lösning som kan komma i fråga. Alla ingrepp som görs anpassas efter dina förutsättningar och önskemål.

  Vill du ge din rumpa ett lyft och mer volym med hjälp av rumpimplantat är du välkommen till oss på Bellakliniken för en konsultation hos en av våra skickliga plastikkirurger.

  FAKTA & PRIS RUMPIMPLANTAT

 • ●  Behandlingstid:

 • ●  1-2 timmar

 • ●  Sjukskrivning:

 • ●  1-2 veckor

 • ●  Slutkontroll:

 • ●  3 månader

 • ●  Narkos

 • ●  Pris:från 60 000 kr

I tilllägg en fullbukplastik på framsidan av magen förlängs snittet så att det går runt på baksidan också .Baksidan av midjan formans och stussen lyftas i till lägg . varmsidan Mjukdelar lossas från bukväggen upp till bröstkorgen och navelstjälken frikopplas från huden. Muskelväggens anatomi återställs, svagheter och bråck repareras, fettlagret tunnas ut med fettsugning och huden sträcks så att hängande överskott kan avlägsnas. Dessutom görs motsvarande åtgärder av baksidan. På ryggen följer man musklerna och avlägsnar ett bälte med ovanliggande fett och hud och rumpans djupa vävnader förankras stadigt på en högre nivå. Det ingår alltså fettsugning och avlägsnande av hudöverskott runt hela midjan. Du får bättre midja, rumpan lyfts och ditt resultat blir därför bättre från alla vinklar – helhetsresultatet blir optimalt

Fakta
Operationstid:
2-3 timmar under lokalbedövning eller narkos
Tid på kliniken:
4–6 h, alltid i eget rum
Åter till arbetet:
2-4 veckor
Ingår:
Operation med armplastik, narkos, måltider, 1 kompressionsplagg, återbesök efter 1 v och efter 6 mån
Pris:
Från 60 000 kr, delbetalning möjlig

Ålder och snabb viktnedgång kan ge upphov till hängande, lös och slapp hud på överarmarna. För att korrigera ”gäddhäng” och överflödig hud på överarmarna görs ofta armplastik eller armlyft ​i kombination med fettsugning​.
Under armplastiken skärs den överflödiga huden bort, fettsugning reducerar fettet och med ett välplacerat snitt sys vävnaderna ihop med plastikkirurgiska metoder. De flesta kirurgiska ingrepp lämnar någon form av ärr.
För att uppnå bästa möjliga kosmetiska resultat försöker alltid kirurgen lägga snittet på ett diskret ställe som normalt täcks med kläder. Vid överarmsplastik placeras vanligen ärret längst upp i armhålan då även ärrdragning förhindras.

Inför operation

Vid konsultationen presenterar du dina olika önskemål och du informeras om olika tekniker och vilka förväntningar du kan ha på resultatet
Vi går igenom risker, komplikationer och garantier.

3. Operationen

På operations dag tar vi bilder för operationen . Operationen görs under lokalbedövning eller Narkos och ofttast kombineras med fettsugning av området .Efter operationen ligger du kvar några timmar på kliniken till du har återhämtat dig och känner dig pigg . Det är bra att någon kommer och hämtar dig hem . Du har kompressions förband på armarna som du ska ha månad dag och natt första månden och dag tid på månaden efter

page11image4112830720

Dagen efter operation hör vi av oss till dig på telefon för att se så att du mår bra och att smärtlindringen fungerar.

Efter operationen

 • ●  Du kan duscha när dagen efter operationen

 • ●  Kompressionsförband/plagg ska du ha på dig dag och natt första månaden och

  dagtid 1-2 månader efter . kompressionen hjälper att minska svullnaden.

 • ●  Ärret på insidan av armen ska tejpas 6 månader med kirurgisk paper tajp , om

  huden blir irriterad så kan man använda silikon tejp istället .

 • ●  Återbesök till kliniken ca 10 dagar och 6 månader efter operationen . Du ringer själv

  och boka tid när det har gått 6 månader efter operation.

 • ●  Det flesta återgår till arbete efter 2 veckor.

Det finns flera skäl till ett hudöverskott; exempelvis ökad ålder eller kraftig viktnedgång. Vanligast är att det finns ett hudöverskott på lårens insidor som kan skava mot varandra vid gång.En lårplastik syftar till att förbättra formen på låren och samtidigt sträcka huden.

Vid en lårplastik kombineras ofta fettsugning med borttagande av överskottshud från lårens insidor för att ge låren en smalare form. Snitt läggs längs insidan av låret och i ljumsken. Detta ger till en början mycket synliga ärr, vilka dock brukar blekna undan. Man måste dock räkna med att man alltid kommer att ha synliga ärr på lårens insidor vid t.ex. användande av badkläder på stranden.

När är en lårplastiksoperation lämplig?

Viktigt att tänka på är att varken lårplastik eller fettsugning är metoder för generell viktminskning och kan inte heller ersätta träning och bra kost. Vid kraftig viktnedgång behöver du vara viktstabil i minst sex månader innan en operation kan vara aktuell. Efter graviditet bör man vänta minst ett år så att vävnad kan återhämta sig innan eventuell kirurgi. Vi rekommenderar ett BMI under 30 för lårplastik. Bäst estetiskt resultat uppnås dock med BMI under 27.

Vid en konsultation

Vid konsultation för lårplastik går vi igenom ditt generella hälsotillstånd/medicinering och stämmer av att ditt BMI-värde inte är för högt. Du får också all praktisk information du kan behöva kring operationen om vad som gäller före, under och efter och hur du ska förbereda dig på bästa sätt.

 • ●  Operationsdagen
  På operationsdagen fotograferas området och ritar upp operationsområdet. Du får också träffa din narkosläkare.
  Operationen sker i narkos. Lårplastiken börjar med fettsugning av lårens insida. Därefter läggs ett snitt på insidan av låret. Formen och längden på snittet beror på mängden hud som skall tas bort. Ofta börjar snittet strax ovan knäet och som löper längs lårets insida upp mot blygdben/ljumske. Detta kallas revärsnitt eftersom ärret löper som en inre revär. Överskottshuden på låret tas bort och sedan sträcks lårens hud ihop. Snitten sys ihop med dolda stygn, som kroppen successivt absorberar. Operationen tar ca 2 – 3 timmar beroende på omfattningen av kirurgi.
  Resultatet efter en lårplastik blir mindre voluminösa lår, samt borttagande av skavande hudöverskott på lårens insida.

 • ●  Efter operationen
  Efter operationen kommer du till vår uppvakningsavdelning. Vanligtvis stannar du kvar på kliniken några timmar efter din lårplastik. På operationsdagen lindas benen. Man bör ha kompression de första sex veckorna med cykelbyxa eller annan kompressionsbyxa. Normalt har du också dränageslangar som ska transportera bort sårvätska efter operationen. Dessa slangar avlägsnas oftast dagen efter operation. Det går utmärkt att komma upp och röra sig direkt efter din operation.
  Cirka sju dagar efter din lårplastik kommer du för ett återbesök till våra erfarna sjuksköterskor för omläggning av ärret. Vanligtvis blir du sjukskriven 3 – 4 veckor efter din lårplastikoperation, beroende på yrke. De första veckorna rekommenderar vi lättare fysisk aktivitet, som promenader. Du bör avstå från hård fysisk träning under sex veckor. För att få så fina ärr som möjligt rekommenderar vi att du tejpar ärren med kirurgtejp de tre första månaderna efter din operation. Tejpen byter du en gång i veckan och det går utmärkt att duscha på tejpen. Första året efter operationen bör man inte sola på ärren för att minska risken för rodnade ärr.
  De första dygnen efter operationen kommer du att uppleva en känsla av svullnad och ömhet och du kommer att ha nedsatt känsel i huden på låren. Under de första dagarna kan du behöva smärtstillande medel. Svullnaden avtar successivt under de första veckorna.
  Vi finns tillgängliga dygnet runt efter att du gått hem efter operationen om du behöver komma i kontakt med oss.
  Du kommer att kallas på återbesök till din kirurg ca tre månader efter din operation. Tidigast efter sex månader kan man bedöma slutresultatet. Tänk på att resultatet varierar mellan olika personer beroende på skillnader i arvsanlag och hudens elasticitet. Därför är det viktigt att du har realistiska förväntningar. Ärren är till en början mycket synliga, men bleknar under loppet av ett till två år. Man måste dock

räkna med att man alltid kommer att ha synliga ärr på lårens insidor vid t.ex. användande av badkläder på stranden.

Komplikationer vid lårplastik

Vid all kirurgi kan komplikationer uppstå. De vanligaste vid lårplastik är blödning, infektion, sårläkningsbekymmer samt serom. För att minska risk för blödning ges en dos blödningshämmande medicin i samband med ingreppet. För att motverka infektion ges en dos antibiotika i samband med ingreppet. Serom är ansamling av sårvätska under snittet. Detta kan undvikas med dränage, samt att man använder kompression.

För att minska risken för blodproppar i benen efter din lårplastik förskriver vi blodförtunnande sprutor som skall tas tio dagar efter operationen.

Om Kroppsoperation

Operationstid:

1-5 h i narkos beroende på typ av operation

Tid på kliniken:

4-6h, alltid i eget rum

Åter till arbetet:

1-2 veckor

Pris:

Se pris listan, delbetalning möjlig

En tid för konsultation med en av våra plastikkirurger bokas till 30 minuter. Vi går igenom din hälsa och om det är något speciellt att tänka på med tanke på narkos och operation. Det viktigaste är att du ska få en bra bild av dina förutsättningar när det gäller operation och vad du kan förvänta dig.

 

Det är bra att du förbereder dig så att du vet vilket resultat du önskar dig och ta gärna med bilder så att vi kan diskutera detta.

 

Normalt sett är det tillräckligt med ett besök inför operation men om du känner en osäkerhet inför något så kommer du tillbaka så många gånger du behöver för att känna dig trygg inför operationen. Vi håller också kontakt inför och efter operationen så att du kan ställa frågor direkt till din plastikkirurg.

Du träffar Dr.Gurgia vid uppföljning efter 1-2 veckor beroende på ingrepp. Efter detta håller vi kontakten för att kunna ge råd om hur du tar hand om dig sjäkv på bästa sätt. Du bokar en tid som passar dig cirka 6 månader efter operationen.

Detta för att vi ska kunna utvärdera resultatet och se ett tidigt slutresultat. Det tar cirka ett år innan det kan betraktas som mera färdigt när det gäller ärr och att kroppen har anpassat sig helt till förändringen.

Jag följer upp och utvärderar resultatet av operationen och har ett systematiskt kvalitetsarbete för att upptäcka eventuella problem.

Blödning, infektion och sårläkningsproblem är de vanligaste kirurgiska komplikationerna. Risken är minimal men för den som drabbas är det en stor påfrestning. Vi gör allt som är möjligt för att undvika och förebygga komplikationer och det är viktigt att den som opereras också gör det.

 

Rökning dubblar risken för alla typer av komplikationer och för att kroppen ska läka så bra som möjligt krävs det fyra veckor helt utan rökning. Alkohol ökar också risken för läkningsproblem och det är viktigt att vara mycket återhållsam cirka två veckor före operation.

 

Det är viktigt att veta att inte alla kan få samma resultat och målet är ”bästa möjliga resultat”. Vid konsultationen pekar vi på det som är speciellt för dig och om det är något i dina förutsättningar som vi särskilt måste tänka på.

Boka tid

För att boka konsultationstid, ring oss på 072 831 68 10 
Du kan också hitta en tid och boka in dig själv.